قیمت شارژ کارتریج

قیمت شارژ کارتریج

لیست قیمت شارژ کارتریج انواع پرینتر را می توانید در لیست زیر مشاهده کنید :

تماس با واحد فنی ( مشاوره رایگان شارژ کارتریج ) : 02188809007
مرکز شارژ کارتریج ایران

کارتریج های لیزر رنگی hp

قیمت شارژ به تومان                   مدل دستگاه                         شماره کارتریج 
30.000 2550-2820-2860  HP 122A شارژ کارتریج
تماس بگیرید HP LaserJet 1600 / 2006 / 2605 / CM 1015 mtp / CM 1017mfp  HP 124A شارژ کارتریج
30.000 1215-1312-1518  HP 125A شارژ کارتریج
30.000 1025  HP 126A شارژ کارتریج
30.000 1415-1525  HP 128A شارژ کارتریج
تماس بگیرید 176-177  HP 130A شارژ کارتریج
23.000 P200-251-276  HP 131A شارژ کارتریج
85.000 252N-277dw  HP 201A شارژ کارتریج
30.000 CP2025 / 2025 / 23202025 / 2320  HP 304A شارژ کارتریج
تماس بگیرید HP PRO 300-400-M351-M375-M475-M451-410-411-412-413  HP 305A شارژ کارتریج
145.000 CP5220, CP5225-CE740A/741A/742A/743A  HP 307A شارژ کارتریج
تماس بگیرید 3500-3550-3700  HP 308A شارژ کارتریج
تماس بگیرید 3500-3550  HP 309A شارژ کارتریج
95.000 452-477  HP 410A شارژ کارتریج
تماس بگیرید 3600 (Q5986A) 3600dn (Q5988A#ABA) 3600n (Q5987A#ABA)  HP 501A شارژ کارتریج
تماس بگیرید 3600 (Q5986A) 3600dn (Q5988A#ABA) 3600n (Q5987A#ABA)  HP 502A شارژ کارتریج
65.000 CP3525 / CM3530  HP 504A شارژ کارتریج
تماس بگیرید HP 551-575-570-CE400A/401A/402A/403A  HP 507A شارژ کارتریج
65.000 4650,4600-C9722A/9721A/9722A/9723A  HP 641A شارژ کارتریج
تماس بگیرید 5525  HP 650A شارژ کارتریج
تماس بگیرید M651xh (CZ257A)-M651n (CZ255A)- M651dn (CZ256A)- MFP M680dn (CZ248A)- M680z Printer (CZ250A)  HP 652A شارژ کارتریج
تماس بگیرید 4700  HP 643A شارژ کارتریج
تماس بگیرید 5500 hdn / 5500dn / 5500n / 5500dtn / 5500 / 5550hdn / 5550dn / 5550 / 5550dtn / 5550n  HP 645A شارژ کارتریج
140.000 4025-4525-CE260A-261A-262A-263A  HP 647A شارژ کارتریج
140.000 4025-4525-CE260A-261A-262A-263A  HP 648A شارژ کارتریج
160.000 700color-mfp m775  HP 651A شارژ کارتریج

تماس با واحد فنی ( مشاوره رایگان شارژ کارتریج ) : 02188809007
مرکز شارژ کارتریج ایران

کارتریج های سیاه و سفید HP

قیمت شارژ به تومان                      مدل دستگاه                 شماره کارتریج
15.000 2035-2055  HP 05A شارژ کارتریج
15.000 5L-6LGOLD.PRO- 3100 / 3100xi 3150se / 3100se / 3150xi / 3150  HP 06A شارژ کارتریج
35.000 2410-2420-2430  HP 11A شارژ کارتریج
15.000 1010-1018-1020-1022  HP 12A شارژ کارتریج
15.000 1300  HP 13A شارژ کارتریج
15.000 1000-1200  HP 15A شارژ کارتریج
25.000 M102-MFP130  HP 17A شارژ کارتریج
15.000 402-426  HP 26A  شارژ کارتریج
45.000 HP LJ5000‏,‏ HP LJ5100  HP 29X  شارژ کارتریج
30.000 203-277  HP 30A  شارژ کارتریج
15.000 1005-1006  HP 35A شارژ کارتریج
15.000 1505-1522  HP 36A شارژ کارتریج
35.000 4200-4200L  HP 38A شارژ کارتریج
15.000 4300  HP 39A شارژ کارتریج
35.000 4240-4250-4350  HP 42A شارژ کارتریج
15.000 1160-1320-3390-3392  HP 49A شارژ کارتریج
35.000 P3005-M3027 MFP-M3035 MFP  HP 51A شارژ کارتریج
15.000 2014-2015  HP 53A شارژ کارتریج
35.000 P3015  HP 55A شارژ کارتریج
15.000 1536-1566-1606  HP 78A شارژ کارتریج
15.000 M12-MFP M26  HP 79A شارژ کارتریج
15.000 P400-401-425  HP 80A شارژ کارتریج
65.000 8100 MFP, 8100 Printer Series, 8100n Printer, 8150, 8150 MFP, 8150dn, 8150hn, 8150n HP Mopier 320  HP 82X شارژ کارتریج
15.000 125-127-225  HP 83A شارژ کارتریج
15.000 1102-1109-1212-1217-1132  HP 85A شارژ کارتریج
35.000 M601n,M602n,M603n,M4555 -M4555 MFP  HP 90A شارژ کارتریج
15.000 1100  HP 92A شارژ کارتریج
45.000 435NW , 706N  HP 93A شارژ کارتریج
تماس بگیرید 2100-2200  HP 96A شارژ کارتریج
تماس بگیرید 4, 4+, 4M, 4M+, 5, 5M, 5N  HP 98A شارژ کارتریج

تماس با واحد فنی ( مشاوره رایگان شارژ کارتریج ) : 02188809007

لیست قیمت شارژ کارتریج های سیاه و سفید CANON

قیمت به تومان                         مدل دستگاه                       شماره کارتریج 
     15.000 L100-L120-4120-4140-4150  Canon FX10 شارژ کارتریج
     15.000 151-211-212-216-217-226-229-231-232-237  Canon 737 شارژ کارتریج
     15.000 150-170-410-4730-4750-4780-4870-4890-4420-4410-4430-4450-4550-4570-4580  Canon 728 شارژ کارتریج
     15.000 251-252-253-6300-6310-6650-6670-6680-411-416-418-419-5840-5880-5940-5980-6140-6180  Canon 719 شارژ کارتریج
     15.000 LBP3010-3100  Canon 712 شارژ کارتریج
     15.000 3350  Canon 713  شارژ کارتریج
     15.000 3310-3370  Canon 715 شارژ کارتریج
     15.000 L380-L390-L400-D320-D340  Canon T شارژ کارتریج
     15.000 2900-3000  Canon 303  شارژ کارتریج
     15.000 1120-800-810  Canon EP22 شارژ کارتریج
     15.000 3210-3220-3240-5360-5650-5730-5750-5770-3200-3110-5600-27  Canon EP27 شارژ کارتریج
     15.000 6000-6020-6030-MFP3010  Canon 725 شارژ کارتریج
    15.000 6200-6230  Canon 726 شارژ کارتریج
     15.000 2900-3000  Canon 703 شارژ کارتریج
     15.000 L3000  Canon 714 شارژ کارتریج
     15.000 212-216-217-227-229-236-244-247-249  Canon 137 شارژ کارتریج
     15.000 4410-4430-4550-4570-4580-4412-4420-4450-4770-4880-4890-4450-L190-L100-D530-D550  Canon 128 شارژ کارتریج
     15.000 L800-L900-8500-9000-9500  Canon FX4 شارژ کارتریج
    15.000 D320-D340-D360-L380-L390-L400-L170-310-510  Canon S35 شارژ کارتریج
     15.000 310-510  Canon FX8 شارژ کارتریج
     15.000 710-720-730  Canon FX7  شارژ کارتریج
     15.000 FC100-108-120-128-200-204-210-220-224-230-226-228-310-330-336-350-530-150 Canon E30 شارژ کارتریج

تماس با واحد فنی ( مشاوره رایگان شارژ کارتریج ) : 02188809007

لیست قیمت شارژ کارتریج های سیاه و سفید SAMSUNG

 قیمت شارژ                 مدل دستگاه                شماره کارتریج
15.000 4521-4321 Samsung 4521 شارژ کارتریج
15.000 1915-1910-2525-2580-4600-4623-650 Samsung 105 شارژ کارتریج
15.000 1610-1615-1620-1625-2015-2010-2510-2570-2571-4321-4521 Samsung 119 شارژ کارتریج
15.000 1665-1673-1674-1865-1864-1861-3210-3205 Samsung 104 شارژ کارتریج
15.000 2020-2022-2021-2070-2071 Samsung 111 شارژ کارتریج
15.000 4016-4116-560-750-755 Samsung 4216 شارژ کارتریج
15.000 4100 Samsung 4100 شارژ کارتریج
15.000 4200  Samsung 4200 شارژ کارتریج
15.000 4300 Samsung 4300 شارژ کارتریج
15.000 2625-2626-2825-2526-2675-2676-2875-2876 Samsung 116 شارژ کارتریج
15.000 1640-2240 Samsung 108 شارژ کارتریج
15.000 4300-4310-4315 Samsung 109 شارژ کارتریج
15.000 1610 Samsung 1610 شارژ کارتریج
15.000 1500-1510-1520-1710-1740-1750-1755  Samsung 1710 شارژ کارتریج
15.000 5100-515-530-531-535 Samsung 5100 شارژ کارتریج
15.000 2010-2510-2570-2571 Samsung 2010 شارژ کارتریج
15.000 4650 Samsung 117 شارژ کارتریج
15.000 2250 Samsung 2250 شارژ کارتریج
15.000 4550 Samsung 4550 شارژ کارتریج
15.000 2850 Samsung 2850 شارژ کارتریج
15.000 4824-4826-4828-2855  Samsung 209 شارژ کارتریج
15.000 560-565 Samsung 560 شارژ کارتریج
15.000 2160-3405-760 Samsung 101 شارژ کارتریج
15.000 2950-4729  Samsung 103 شارژ کارتریج

شارژ کارتریج

مرکز شارژ کارتریج هیواسان اولین  و بزرگترین مرکز شارژ کارتریج در ایران همراه با شارژ کارتریج در محل می باشد.