تعمیر پرینتر حرارتی

Rate this page

تعمیر پرنیتر حرارتی

تعمیر لیبل پرینتر یا فیش پرینتر یکی دیگر از فعالیت های تخصصی هیواسان می باشد

خرابی سنسور شناسایی فاصله بین لیبل های ، لیبل پرینتر
خرابی هد لیبل پرینتر
خرابی غلطک فید لیبل ، لیبل پرینتر
خرابی مدار الکترونیکی یا برد لیبل پرینتر
خرابی ریبون جمع کن لیبل پرینتر

تعمیر هد لیبل پرینتر و لیبل زن
هد لیبل پرینتر عمدتا یا به طور کامل می سوزد و یا اینکه قسمت هایی از هد لیبل پرینتر دیگر قادر گرفتن پرینت نخواهند بود هد های لیبل پرینتر در واقع از المنت های بسیار بسیار کوچکی تشکیل شده اند که با فرمان گرفتن از مین برد باتوجه به نوع چاپی که نیاز هست تا گرفته شود هر قسمت از هد گرم خواهد شد و پس از چند لحظه با برداشتن جریان الکترونیکی به دلیل عدم وجود حرارت دیگر چاپی صورت نخواهد گرفت .

تعمیر و استفاده از قطعات اصل ، تعهد ما به شماست

با وجود عمر طولانی دستگاه فیش پرینتر اما گاهی این دستگاه دچار ایراداتی می شود اما نحوه تعمیر فیش پرینتر حرارتی با سایر پرینترها کاملا متفاوت است. برای تعمیر فیش پرینتر در ابتدا باید عیب یابی کرد سپس با توجه به شدت و نوع عیب تصمیم گرفته می شود که آیا به طور کل فیش پرینتر را تعویض کرد یا ایراد آن را از بین برد.

به عنوان مثال امکان دارد تیغه ی پرینتر دچار ایراد شده اگر بشکند باید تیغه را تعویض کرد اگر آسیب جزئی دیده باشد تکنسین می تواند آن را تعمیر کند.

تیم تعمیراتی قبل از عیب یابی کابل و سیم اتصال به کامپیوتر را به طور کامل چک می کنند. البته الویت تکنیسین ها تعمیر قطعه ی آسیب دیده می باشد چنانچه قطعه قابل تعمیر نباشد آن را تعویض می کنند. چنانچه شدت خرابی بالا باشد قطعه ی آسیب دیده با نوع جدید و اصل آن تعویض می شود.

تعمیر لیبل پرینتر بیکسلون
تعمیر لیبل پرینتر BIXOLON
تعمیر لیبل زن بیکسلون
تعمیر لیبل زن BIXOLON
تعمیر پرینتر حرارتی بیکسلون
تعمیر پرینتر حرارتی BIXOLON
تعمیر پرینتر حرارتی میوا
تعمیر پرینتر حرارتی مادیران
تعمیر لیبل زن میوا
تعمیر لیبل زن مادیرا
تعمیر فیش پرینتر میوا
تعمیر فیش پرینتر مادیران
تعمیر فیش پرینتر بیکسلون
تعمیر فیش پرینتر BIXOLON